06 mar

ALBUDEX

Inwestor:

Adres www: www.albudex.com.pl
Lokalizacja: Częstochowa 2017/2018r ul. Srebrna
Przeznaczenie: Hala magazynowa + budynek murowany biura
Powierzchnia: 14,00m x 27,00m Hś 4,40 – 5,50m