06 mar

Konopiska 2015r

Inwestor:
Adres www:
Lokalizacja: Konopiska k/Częstochowy
Przeznaczenie:
Powierzchnia: szr. 8,00m dł. 17,00m Hś= 6,00m, 5,00m