06 mar

Mykanów 2016 k/Częstochowy

Inwestor:
Adres www:
Lokalizacja: MYKANÓW 2016r
Przeznaczenie: Magazyn
Powierzchnia: 16,00m x 33,00m Hś 6,00