06 mar

Hala Magazynowa – Piekary Śląskie

Lokalizacja: Piekary Śląskie 2017r
Przeznaczenie: Hala Magazynowa Piekary Śl.
Powierzchnia: szr. 35,00m dł. 35,00m Hś= 6-7,00m