Projektowanie konstrukcji stalowych

Otwarty System Budowlany Fox-Poland

Wszystkie projektowane przez naszych projektantów obiekty są projektowane w sposób nowoczesny, optymalny dla spełnienia swej funkcjonalności, uwzględniając lokalizację obiektu. Priorytetem jest dostosowanie obiektu do wymagań inwestora.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów hali

wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami i z Polskim Prawem Budowlanym. 
Każdy projekt rozpatrujemy indywidualnie dokonując optymalizacji konstrukcji stalowej dla żądanego rozstawu słupów.
Dobierając odpowiednie rozwiązania techniczne konstrukcji hali.

Współpracujemy z A0 Pracownia Usługowo Projektowa

www.a0pracownia.pl, która na rynku opracowywania i budowy konstrukcji przemysłowych funkcjonuje od 2014 roku. Przy obecnym sposobie wznoszenia obiektów tj. zaprojektuj i wybuduj, Pracownia Projektowa jest w stanie dostarczyć kompletną dokumentację projektową jak również wykonawczą konstrukcji stalowych i żelbetowych. Dla każdego projektu wykonujemy kompleksową obsługę geotechniczną ( odwierty ).